Program Hakkında


Program Hakkında

Sağlık sektöründe tanıtım, satış ve pazarlama konularında görev yapan kişi ‘Tıbbi Mümessil’ olarak adlandırılır. Tıbbi mümessil, firmalarca satışa arz edilen ilaçları, medikal malzemeleri doktor, eczacı ve ilgili kurumlara tanıtarak satışını sağlar. Bunu yaparken de, ilgili kişi ya da kurumlara ürünleri hakkında en doğru bilgiyi aktarmalıdır. Bu da, profesyonel eğitimcilerden en uygun ve kaliteli eğitimi almakla mümkündür. Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı, hem sağlık hem de pazarlama konularını içeren geniş kapsamlı müfredatı ve profesyonel bir eğitim anlayışıyla;  mesleğini seven, insan sağlığını ön planda tutan, teorik ve pratik yetkinliğiyle sektöre yön verecek kaliteli, nitelikli, işin uzmanı bireyler yetiştirir.

Programdan mezun olanlar “Tıbbi Satış Mümessili” unvanı alıp, faaliyet konuları ilaç ve medikal malzeme olan işletmelerde çalışabilmektedirler. Bu programda, İkinci öğretim ile de eğitim verilmektedir.

Amaç

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programının temel amacı; ilaç ve medikal malzeme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve alt yapıya sahip, kaliteli personeli yetiştirmektir.

Hedef 

1) Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı, ilaç ve medikal malzeme sektöründe tanıtım ve satış yapacak olan geleceğin profesyonel Tıbbi Mümessillerini yetiştirmeyi ve öğrenci tercihlerinde ilk sırada yer almayı hedefleyen bir programdır.

2) Bu programdan mezun olan öğrencilerin, ulusal veya uluslararası ilaç ve medikal malzeme firmaları adına, sektöre yönelik ürünlerin tanıtımını ve satışını gerçekleştirecek; hekimlere tıbbi tanıtım, hastane, eczane ve ilgili firmalara satış yapabilecek;

3) Pazardaki rakip firmaların faaliyetlerini takip edebilecek, bilimsel organizasyonlar ve sunumlar yapabilecek, kurumların alım sürecinde ihalelere firmaları adına katılabilecek, kişisel, kurumsal ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunacak yetkinlikte olmaları hedeflenmektedir.

Kabul Şartları

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programımıza, meslek liselerinin aşağıda belirtilen alanlarından mezun olan öğrenciler sınavsız geçiş yapabilirler. Ayrıca diğer liselerden mezun olan öğrenciler de, YGS puanı ile bu programı tercih edebilirler. *Acil Sağlık Hizmetleri *Acil Tıp Teknisyenliği *İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği *Ebelik *Ebelik-Hemşirelik *Hasta ve Yaşlı Hizmetleri *Hemşirelik *Laborant *Laboratuvar *Laboratuvar Hizmetleri *Laboratuvar Teknisyenliği *Sağlık *Sağlık Memurluğu *Tıbbi Laboratuvar *Veteriner-Laboratuvar *Büro Yönetimi ve Sekreterlik *Sağlık Hizmetleri Sekreterliği *Tıbbi Sekreterlik *Tıp Sekreterliği *Okul Türü, Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu Olanlar

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programı bitirebilmesi ve diploma alabilmesi için; * Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. * Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS 120’dir. * öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları gerekmektedir.

Alınacak Derece

Bu bölümden mezun olan öğrenci, “Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama” alanında ÖNLİSANS diplomasına sahip olur ve “Meslek Elemanı” unvanını alır.

Üst Kademeye Geçiş

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programından mezun olan öğrencilerimiz, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile fakültelerin Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Pazarlama, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerine geçiş yapabilirler.

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanlar “Tıbbi Satış Mümessili” unvanı alıp, faaliyet konuları ilaç ve medikal malzeme olan işletmelerde çalışabilmektedirler. Günümüzde ilaç firmalarında ve medikal sektörde çalışanların meslek gruplarına baktığımızda, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı mezunu yok denecek kadar azdır. Türkiye genelinde tıbbi ürün tanıtım elemanı sayısının 23.000 civarında olduğu göz önüne alındığında, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama programından mezun olacak öğrencilerin sektördeki istihdam olanağı oldukça yüksektir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama programından mezun olan öğrenciler, Avrupa Yükseköğretim Alanı İçin Yeterlilik Çerçevesi (Qualifications Framework for Europen Higher Education Area-QF-EHEA)ne göre KISA DÜZEY, Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (European Qualifications Framework for Lifelong Learning,EQF-LLL) ne göre 5.DÜZEY seviyesinde ÖN LİSANS derecesine sahip olurlar.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Bu programda öğrenim gören öğrenciler, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına erişmeli ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmalıdırlar. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS 120’dir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur

Tel: +90 378 223 52 14-15 Belge Geçer: +90 378 223 52 05 E-posta: shmyo@bartin.edu.tr

Copyright Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı